Meertaligheid

Overzicht

IIIF zet in op uitwisselbaarheid en interoperabiliteit. Dit betekent onder meer dat binnen deze standaarden aandacht gaat naar het faciliteren van meertalige metadata. Alle data die bedoeld zijn om gepresenteerd te worden aan gebruikers kunnen met andere woorden in verschillende talen in een manifest opgenomen worden.

Presentation API 2.1

Binnen Presentation API 2.1 kan deze meertaligheid van gepresenteerde metadata worden bekomen door de toevoeging van “@language” en een ‘language tag’, gevormd volgens de afspraken in RFC 5646. Deze afspraken maken het mogelijk om een taal, schrift, regio, variant, … via een internationaal afgesproken ‘code’ te identificeren.

Voorbeelden van deze ‘language tag’ zijn:

  • ‘de’ (Duits), ‘fr’ (Frans), ‘en’ (Engels)
  • ‘en-US’ (Engels zoals gebruikt in de Verenigde Staten)
  • ‘zh-Hans-CN’ (Chinees, geschreven in het vereenvoudigd schrift zoals gebruikt op het Chinese vasteland)

Deze toevoeging kan enkel gebeuren bij de eigenschappen “label”, “description”, “attribution” en alle labels en waarden onder de eigenschap “metadata”. De combinatie “@language” en een ‘language tag’ dient daar telkens voor de “@value” toegevoegd te worden, gescheiden door een komma.

Hieronder vind je een voorbeeld in JSON-formaat:

"metadata": [
      
{
        
"label": [
            
{
                  
"@language": "en",
                  
"@value": "Creator"
            },
            {
                  "@language": "nl",
                  "@value": "Vervaardiger"
            },

            {
                  
"@language": "fr",
                  
"@value": "Créateur"
            },
            {
                  "@language": "de",
                  "@value": "Hersteller"
            }
          ],
                  "value": "Ensor, James"
      },

Door meerdere talen op te nemen in het manifest wordt het mogelijk om bij een viewer alle componenten van de user interface in meerdere talen aan te bieden. Niet alle viewers ondersteunen echter alle talen. Daardoor is het mogelijk dat eenzelfde manifest, met meertalige velden, in verschillende viewers anders wordt gepresenteerd.

Het aangepaste manifest van onderstaand voorbeeld is hier terug te vinden. (De taal kan je wijzigen via het tandwiel in de linker kolom.)

Presentation API 3.0

Binnen Presentation API 3.0 is het verplicht om bij elke vrije tekst die bedoeld is voor presentatie de taal te specificeren. Dit betekent dat de eigenschappen “label”, “summary”, “requiredStatement” en alle labels en waarden onder “metadata” van een taal moeten worden voorzien. Dit gebeurt via een JSON sleutel/waarde-paar (key/value pair, zie voorbeeld hieronder), met als sleutel een code gevormd volgens de afspraken in BCP 47. Deze afspraken zijn een combinatie van de documenten RFC 4647 en RFC 5646.

Hieronder vind je een voorbeeld in JSON-formaat (“en” = key; ["Attribution"] = value):

"requiredStatement": {
      "label": {
           "en": [
                 "Attribution"
           ],
           "nl": [
                 "Naamsvermelding"
           ]
       },

Opgelet!

Het aangepast manifest van onderstaand voorbeeld is hier terug te vinden.

Verwerking door viewers

De informatie die in een manifest opgenomen is, wordt door viewers zoals Mirador, Universal Viewer, Tify, … verwerkt om deze logisch te presenteren. Die verwerking gebeurt in principe op basis van voorgeschreven ‘algoritmes’. Een inzicht in die algoritmes is belangrijk om in te schatten hoe de eigen manifesten gepresenteerd zullen worden.

Voor de verwerking van de meertaligheid wordt vanuit de IIIF-Community het volgende algoritme opgelegd:

Een voorbeeld van de verwerking van een manifest met verschillende talen is hieronder te vinden. (De taal kan je wijzigen via het tandwiel in de linker kolom.)

Bronnen

“IIIF Presentation API 3.0 - Language of Property Values.” International Image Interoperablity Framework. Geraadpleegd op 10.05.2023. https://iiif.io/api/presentation/3.0/#language-of-property-values.

“Internationalization and Multi-language Values.” International Image Interoperablity Framework. Geraadpleegd op 10.05.2023. https://iiif.io/api/cookbook/recipe/0006-text-language/.