Skip to main content

IIIF-metadatahandboek

IIIF-Manifest Editors

Een IIIF-Manifest Editor is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool voor het schrijven van een manifest. De tool laat je toe via een template vooraf bepaalde velden te bewerken of in te vullen, én afbeeldingen/canvassen te ordenen of toe te voegen. En dat zonder enige voorkennis van JSON. Je kunt de gemaakte of gewijzigde manifesten valideren en downloaden om deze dan verder te gebruiken.

Om een bestaand manifest te wijzigen, uit te breiden of te bewerken, kan je deze in de editor openen. De reeds gebruikte velden zullen dan in de editor ingevuld verschijnen. Extra metadata toevoegen kan door zelf velden aan te vullen of extra velden toe te voegen. Als je een volledig nieuw manifest wil maken, moet je vooraf weten welke metadata je wil gebruiken en in welke velden je dit dan moet invullen. Daarom kan het handig zijn om eerst een bestaand manifest te openen en als inspiratiebron te bekijken. Voor eenvoudige werken en in kleine hoeveelheden kan dat wel werken, bij complexere werken en meerdere gelijkaardige soorten manifesten lijkt “machinaal” werken via een script toch meer aangewezen.

Hieronder lichten we twee online versies van Manifest Editors toe:

Er zijn ook mogelijkheden om deze Editors zelf te installeren, maar daar heb je opnieuw enige technische achtergrondkennis voor nodig.

A. IIIF-Manifest Editor - Bodleian

De Bodleian IIIF-Manifest Editor is een vrij eenvoudige en duidelijke editor, opgevat als een grote template waarbij je niet moet wakker liggen van ingewikkelde codes. De Bodleian IIIF-Manifest Editor is handig als kennismakingsinstrument om IIIF en IIIF-manifesten beter te begrijpen.

Let op! Voor het openen van de manifesten zijn er twee versies, naargelang de url van je manifest http of https bevat: 
http-versie (via text and bytes) en https-versie (via the Bodleian). Uitgebreide info vind je in de User Manual of via GitHub.


fig.1 - Bodleian Manifest Editor

Standaard levert de editor Presentation v2 manifesten aan. Dat merk je ook aan de voorgestelde velden,  “Predefined Fields”, zoals ‘Description’, ‘Attribution’ en ‘License’ die in versie 3 andere benamingen hebben. Versie 3 (v3) is wel via dezelfde url beschikbaar maar hiervoor moet je ‘content negotiation’ gebruiken, wat dan weer niet zo eenvoudig is, laat staan foutloos werkt. 

Open Manifest
Als je een bestaand manifest wil openen kan je kiezen hoe en van waar je deze wilt opladen. Via drag & drop, via je computer of via een url. Via ‘discover manifest’ krijg je een lijst van instellingen waar je manifesten kan ophalen, bekijken of zelfs aanpassen. Dit is zonder meer interessant als basis of leerinstrument.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
fig.2 - Manifest openen

Nieuw Manifest
Op het startscherm zie je rechts 3 belangrijke tabbladen: ‘Manifest metadata’, ‘Sequence metadata’ en ‘Canvas metadata’, waarbij het tabblad Manifest Metadata al open staat. Met de vierde tab ‘Bulk Actions’ kan je o.a. automatisch meerdere canvassen in een keer een andere naam geven. Je ziet ook twee sub-tabbladen ‘Predefined Fields’ en ‘Custom Fields’. ‘Predefined fields’ zijn een aantal standaard velden. ‘Custom fields’ zijn velden die je zelf kan toevoegen afhankelijk van de metadata die je wil gebruiken. 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
fig.3 - Startscherm

Bovenaan heb je ook nog een dropdown menu ‘Manifest Actions’, waar je eventueel je manifest kan valideren of canvassen kan importeren. Helemaal bovenaan bij ‘Save Manifest’ kan je, niet te vergeten, je manifest bewaren (via download of online bewaren (op een gekozen server)).

Merk op dat de ‘Manifest URI’ reeds standaard is ingevuld en je dit niet kan wijzigen. Bij ‘license’ staat een link van CreativeCommons ingevuld. Het is belangrijk te checken of dit klopt met de reële rechtenstatus en het beeldbeleid dat binnen jouw organisatie wordt opgezet.
Per item heb je ook telkens (?) waar je meer info kan vinden.


fig. 4 - Toevoegen image

Als je nu een nieuw manifest wil maken start je met het toevoegen van een Canvas. Dat kan je door links onderaan op ‘+ Add Canvas’ en daarna op het vakje ‘empty canvas’ te klikken. Open het tabblad ‘Canvas Metadata’. Via ‘+ Add Image to Canvas’ kan je een beeld toevoegen naar eigen keuze of naargelang de plaats waar het beeld staat opgeslagen.  Daarna kan je de velden van het Canvas verder invullen, extra canvassen toevoegen (voor complexe werken) of verwijderen. Vergeet niet de andere tabbladen en velden, in het bijzonder de ‘Manifest metadata’, in te vullen.
Bij ‘Manifest Metadata – Custom Fields’ vind je ‘+ Add metadata’ en ‘+ Add language metadata’. Als je meerdere talen wil gebruiken moet je de ‘+ Add language metadata’ kiezen, waarbij je ook de taalkeuze kan instellen. Let wel, we hebben opgemerkt dat dit niet (altijd) goed werkt in de viewers (zie Voorbeeld Schilderij).

B. IIIF-Manifest Editor - Digirati

De IIIF-Manifest Editor van Digirati werkt op een gelijkaardige wijze als de Bodleian editor. Belangrijk voordeel van de Digirati-Editor is dat deze standaard wel IIIF-Presentation v3-manifesten oplevert. Dat merk je niet alleen aan de voorgestelde v3-velden (‘Summary’, ‘RequiredStatement’, ‘Rights’), maar ook aan de mogelijkheid om naast beelden ook video en audio toe te voegen (zie verder). 

Alle mogelijkheden van de Bodleian Editor zijn ook in de Digirati Editor beschikbaar, alleen werden ze verpakt in een ander jasje.

Via plugins kan de editor worden uitgebreid om manifesten te maken met specifieke structuren en bijgevolg een aangepaste presentatie op te zetten. De slideshows van het V&A Museum en de complexere digitale tentoonstellingslay-outs van het Delft Museum zijn daar voorbeelden van. Dergelijke presentaties zijn extra troeven in functie van contentcreatie voor digitale storytelling.

Wie dit zelf verder wil proberen of installeren vanop een eigen platform kan hier terecht voor de editor of editor components.

Links voor online Digirati Editor: 
- Deze online versie heeft als nadeel dat  het niet zo handig is om alle velden gemakkelijk ingevuld te krijgen. Dit is voornamelijk te wijten aan de scroll-functie die in de browser niet (goed) lijkt te werken.
- Deze online versie werkt beter, hoewel het ingeven van de image url ook niet altijd zo vlot verloopt. 

     
fig. 5 - Startschermen van de beide online versies van de Digirati Editor

Rechtsboven in de editor heb je de nodige icoontjes. Deze icoontjes staan o.a. voor ‘nieuw manifest’, ‘download manifest’, ‘preview json’ en/of ‘download json’ en ‘preview’. Via “IIIF explorer” krijg je ook hier een lijst van instellingen waar je (voorbeeld)manifesten kan ophalen, bekijken en zelfs aanpassen. Als je zelf aan de slag wil moet je ‘properties’ kiezen, zodat je ook hier de nodige velden kan zien om je manifest te maken.


fig.6 - Toevoegen image

Als je een nieuw manifest wil maken, start je hier via een aantal icoontjes (linksboven) om naast beelden ook video en audio toe te voegen. Let op: standaard staat al een ‘url’ ingevuld, bijvoorbeeld bij ‘image url’: https://picsum.photos/200/300. Deze url moet je dus zeker veranderen in je eigen url.


fig.7 - Mirror Translation Tool

Boven het woordje ‘Canvas’ zie je een teken (XA) staan. Wie hierop klikt, opent de ‘Mirror Translation Tool’. Bij de inzet van meerdere talen kan je via de ‘Mirror Translation Tool’ alle velden van twee talen naast elkaar bekijken zodat je kan controleren of alle velden juist zijn ingevuld. Hier hebben we trouwens opgemerkt dat meerdere talen in v3 beter lijken te werken in de viewer dan bij v2 (zie Voorbeeld Schilderij).