Skip to main content

IIIF-metadatahandboek

Multilayering

Algemeen:
IIIF laat toe om via de Choice-klasse in het manifest verschillende beelden als alternatieve weergaves voor elkaar te specifiëren. Hiervoor dien je in het manifest onder het keyword 'items' van de Canvas-instantie een Choice-instantie op te geven. Onder het keyword 'items' van deze instantie, worden dan de verschillende weergaves meegegeven.

Mirador viewer:
In Mirador worden de items van de Choice-instantie gevisualiseerd aan de hand van een overlay, waar de gebruiker via schuifbalken kan bepalen hoe doorzichtig elk van de weergaves is. Ook kan de volgorde waarin de beelden op elkaar worden gelaagd worden vastgelegd. Ter illustratie kan je hieronder een simpel voorbeeld vinden van een manifest dat multilayering toepast en hoe dit zich vertaalt in de Mirador viewer.

Het multi-layerspecifieke deel van het manifest begint op regel 24, met het gebruik van de 'Choice' klasse, dat aangeeft dat de items van deze klasse alternatieve weergaven van elkaar zijn. De 4 lagen in dit voorbeeld worden dan respectievelijk verder gespecifiëerd in lijn 26-44, 45-63, 64-82 en 83-101.

Manifest link


OpenSeaDragon viewer:
De OpenSeaDragon viewer heeft standaard geen ondersteuning voor het weergeven van meerlagigheid, maar er bestaan extensies van de basis viewer die dit wel toelaten. Een voorbeeld hiervan is de Curtain-Sync extensie, die in essentie 2 view modes toevoegt aan de viewer, namelijk curtain view en synchronized view. In de curtain mode wordt de viewer opgesplitst in delen aan de hand van de cursorpositie, waarna elk deel van de viewer een andere weergave toont. In de synchronized mode worden de verschillende weergaves naast elkaar getoond en gesynchroniseerd, wat wil zeggen dat zoomen of verslepen in de ene weergave zal weerspield worden in alle overige parallelle weergeven. De curtain-sync plugin maakt wel enkel gebruik van de IIIF Image API en niet van de Presentation API. In de praktijk betekent dit dat de meerlagigheid niet gedefiniëerd wordt in het manifest, maar eerder manueel. In de code van de viewer wordt dus gerefereerd naar de Image API en in tegenstelling tot wat men kan verwachten (en tot de Mirador viewer) niet naar de Presentation API.

Opmerking: momenteel werkt de Curtain view mode met maximaal 3 verschillende views!

 

 

This work is licensed under CC BY 4.0 - Vlaamse Kunstcollectie/Karin Vanderpoorten