Skip to main content

IIIF-metadatahandboek

Voorbeelden

The proof of the pudding is always in the eating …
Voor verschillende soorten werken geven we hieronder een aantal voorbeelden van hoe de metadata in IIIF-manifests verwerkt kunnen worden en hoe de gerelateerde werken dan worden gepresenteerd in (een) IIIF-viewer(s). We zetten voorbeelden op van eenvoudige (1 en 2) en meer complexe (3 tot 6) werken. Per soort werk tonen we aan de hand van een of twee manifesten (v2 en/of v3) wat het gerelateerde resultaat is in de viewer(s). 

Het is de bedoeling dat deze pagina verder wordt uitgebreid met bijkomende soorten werken van diverse complexiteit (zoals toegepaste kunst, oude handschriften, …) uit de collecties van diverse (partner)musea. Ook nieuwe en andere toepassingen i.v.m. IIIF en IIIF-manifests willen we hier verder demonstreren.

Initieel speelden we met de idee om naast het gebruik van diverse tools en verschillende manifest-voorbeelden ook verschillende viewers te demonstreren. Terwijl we de verschillende viewers uitprobeerden, merkten we dat  de Mirador-viewer op diverse vlakken momenteel het verst staat in de ontwikkeling, zeker bij het gebruik van de Presentation API v3, zoals wij hier vooropgesteld hebben. De Universal Viewer is duidelijk minder nuttig, onder meer bij het gebruik van de Presentation API v3 en bij het gebruik van meerdere talen.
We demonstreren daarom slechts in beperkte mate andere viewers (zoals Universal Viewer, OpenSeadragon) en enkel wanneer dat voor een specifiek gebruik zinvol blijkt.