Skip to main content

IIIF-metadatahandboek

IIIF-Metadatahandboek

Inleiding

Het IIIF-metadatahandboek wil geïnteresseerden op een toegankelijke manier wegwijs maken in de geheimen van IIIF. Het handboek besteedt in het bijzonder aandacht aan de noodzakelijke metadata en hoe deze metadata in een IIIF-manifest moeten worden opgenomen om een correcte en logische IIIF-presentatie via een IIIF-viewer mogelijk te maken. 
Daarnaast gaan we dieper in op een aantal tools die je kunnen helpen om een IIIF-manifest op te maken. Aan de hand van voorbeelden illustreren we hoe je complexe en minder complexe werken via IIIF kan meedelen. Dit metadatahandboek is aanvullend op de CEST-richtlijnen, en geeft belangrijke informatie om via het IIIF-protocol een vlotte uitwisselbaarheid van metadata en beelden te krijgen (onder meer binnen het VKC-ecosysteem). 

Met het metadatahandboek hopen we immers niet alleen de ‘diehards’ maar ook de minder technisch onderlegde erfgoedmedewerkers te verleiden om met IIIF aan de slag te gaan.
Het IIIF-metadatahandboek is work in progress. Wanneer er nieuwe wendingen zijn in het IIIF-verhaal dan zullen we deze in het metadatahandboek proberen  toe te lichten met bijhorende voorbeelden. Daarom ook is het metadatahandboek uitgewerkt als een website zodat verouderde inzichten vlot kunnen worden vervangen of aangevuld met nieuwe inzichten. 

In het IIIF-metadatahandboek vind je meer informatie en een beschrijving van:

 1. IIIF for dummies
 2. IIIF-Metadata
 3. Tools (Manifest-editors, omzetapp prezi-2-to-3)
 4. Voorbeelden manifesten en viewer(s) van zowel eenvoudige (1-2) als meer complexere (3-6) werken.
  Per soort werk tonen we aan de hand van 1 of 2 manifesten (v2 en/of v3) en viewer(s) wat het resultaat kan zijn.
 
  We doen dit voor volgende werken:
  1. Schilderij: ‘Zelfportret (studie)’ van Théo Van Rysselberghe
  2. Sculptuur: ‘Vechtende mannen’ van George Minne
  3. Prentenreeks: ‘De 7 hoofdzonden’ van James Ensor
  4. Tekeningenreeks: ‘Reinaert de Vos’ van Gustave Van de Woestyne
  5. Schetsboek: 'Schetsboek' ca. 1898 van George Minne
  6. Altaarretabel: ‘Lam Gods’ van Van Eyck
   Deze pagina kan later nog uitgebreid worden met andere soorten werken zoals toegepaste kunst, oude handschriften, … uit de collecties van diverse (partner)musea.
 5. Multilayering met illustratie van de drie mogelijke opstellingen voor een werk uit het KMSKA: 
  1. meerlagige foto’s in één beeld door middel van een cursor; 

  2. meerlagige foto’s in één beeld door middel van een keuzemenu; 

  3.  meerlagige foto’s naast elkaar gepositioneerd. 

 6. IIIF en auteursrechten
 7. IIIF en annotaties
 8. Meertaligheid
 9. Crowdsourcing
 10. Digitale storytelling
  1. Biografie van James Ensor
  2. Nieuws van de Groote Oorlog: John Low
  3. Sint-Janshospitaal
 11. Nog vragen?
  • Contacteer de VKC-IIIF-medewerker

  • IIIF-collegagroep: verwijzing naar de aparte webpagina.
  • Cookbook of IIIF Recipes

De publicatie van dit IIIF-metadatahandboek werd opgevat als een demonstratiewebsite. Op die manier kunnen we:

 • de doorstroom van beelden uit de VKC-ResourceSpace-DAM en het IIIF-Endpoint op de meemoo-infrastructuur demonstreren; 
 • nieuwe en experimentele toepassingen i.v.m. IIIF-metadata, IIIF-manifests, IIIF-tools en IIIF-viewers bestuderen, implementeren en demonstreren
;
 • onze steeds groeiende kennis en expertise i.v.m. beeld- en databeheer voor collecties en erfgoedorganisaties (musea in het bijzonder) vlot delen;
 • de werking van het Omeka S publishing platform binnen ons ecosysteem verkennen. 

Disclaimer: Dit metadatahandboek werd opgeleverd naar aanleiding van het VKC-project IIIF2. Tal van applicaties en tools in dat project werden in een proef- of testversie ontwikkeld. Toch hebben we sommige van deze applicaties nodig om de voorbeelden in dit metadatahandboek te kunnen illustreren. Momenteel worden deze applicaties en tools doorgetest zodat we ze asap in een productieversie kunnen uitrollen. Zolang deze uitrol in een productieversie niet is gebeurd zijn sommige voorbeelden in dit IIIF-metadatahandboek instabiel. Het zou dus kunnen dat ze tijdelijk niet zichtbaar zijn of niet werken. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met onze verantwoordelijke IIIF-beeldbeleid.