Skip to main content

IIIF-metadatahandboek

Omzetapplicatie prezi-2-to-3

De meeste manifesten die momenteel ter beschikking worden gesteld zijn nog steeds gebaseerd op Presentation v2 API en nog niet op v3. Hierom werd er voor de Presentation v3 een soort converter ontwikkeld om manifesten automatisch te upgraden van v2 naar v3. Deze converter werkt zeker nog niet foutloos. Her en der zie je dat er toch verschillende problemen worden vermeld.

Via Prezi-2-to-3 kan je een manifest automatisch upgraden van IIIF Presentation API v2 naar v3. Deze bibliotheek is een directe javascript port van de IIIF prezi-2-to-3 en converteert JSON-LD-documenten van IIIF Presentation v2 naar v3. Er zijn drie mogelijkheden om de omzetapp te gebruiken: via Docker, lokaal geïnstalleerd of programmatisch. Wij kozen voor Docker en volgden de instructies voor “Using Docker”.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
fig.1 - Prezi 2 to 3 Converter

Bij ‘URL of Manifest to convert’ typ je de url van het te converteren manifest. Bij ‘Default Lang’ staat standaard ‘@none’, dat vervang je best door een taalkeuze: ‘nl’ of ‘en’.  Wanneer je ‘@none’ niet aanpast riskeer je bij het valideren van je nieuwe v3-manifest hiervoor een foutmelding te krijgen. Een bepaalde noodzaak voor het wijzigen van andere velden hebben wij niet gevonden.

De conversie lijkt behoorlijk te werken, maar bij het valideren van je manifest zijn ‘errors’ zeker niet uitgesloten. Tijdens de conversie worden velden met metadata uit v2 soms ook overgenomen in v3 die daar echter niet meer geldig zijn of op een andere manier opgebouwd worden en zo een foutmelding geven. Als je dit wil oplossen zal dat handmatig moeten gebeuren en is toch wel enige kennis en inzicht in manifesten en code nodig. 
Het gebruik van meerdere talen blijft, zoals we al aanhaalden met Presentation API v2 toch een moeilijk verhaal, dus bij de conversie neemt hij dit mee waardoor het in v3 ook niet volledig lijkt te werken.

Toch kan dit een optie zijn om een aantal manifesten om te schakelen naar v3, maar het blijft toch ergens wel een tussenoplossing. Voor nieuwe projecten is het sowieso aan te raden om vanaf de basis met API’s versie 3 te werken.

Het resultaat van een test met een manifest uit onze “Voorbeelden: 1. Schilderij" kan je hieronder zien. Zoals bij "Metadata - Broneigenschappen" al vermeld zijn in v3 enkele benamingen van eigenschappen gewijzigd. Je kan duidelijk zien dat die bij de conversie correct gewijzigd worden.  Links het manifest v2 en rechts de omgezette v3 versie met aansluitend ook het resultaat in Mirador viewer.

Wil je graag eens de volledige manifesten bekijken of vergelijken: Manifest v2  - Manifest v3 na conversie.

manifest_v2 manifest_v3

"@context":
 "http://iiif.io/api/presentation/2/context.json",

"@id": "http://1852a9cb-d7ad-4a66-bb99-5d2e45d7697e",
"@type": "sc:Manifest",
"label": "Zelfportret (studie)",

 

"@context":[
  "http://www.w3.org/ns/anno.jsonld",
  "http://iiif.io/api/presentation/3/context.json" ],
"id": "http://1852a9cb-d7ad-4a66-bb99-5d2e45d7697e",
"type": "Manifest",
"label": { "nl": ["Zelfportret (studie)"] },

"license":
"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",

"attribution":
"Museum of Fine Arts Ghent / Museum voor Schone Kunsten Gent",


 

"rights":
"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",

"requiredStatement": {
" label": { "nl": [ "Attribution" ] },
"value": { "nl": [ "Museum of Fine Arts Ghent / Museum voor Schone Kunsten Gent" ] } },